Om oss

 

Vi som jobbar i Familjerondellen har mångårig erfarenhet av att ha arbeta med barn, ungdomar och vuxna i kris. Vi är utbildade leg.psykoterapeut , familjeterapeuter med vidareutbildning i sexologi.

Vi  har en systemisk grundsyn vilket bland annat innebär att människan påverkar och påverkas av andra. Vi omfamnar idén om att en personlig historia/livsberättelse är viktig för att kunna utvecklas. Problem synliggörs i relation till andra och blir begripliga för oss när vi pratar om dem.

Anknytnings-, samspel- och kommunikationsteorier bidrar till att vi kan förstå oss själva och andra. Vi har samtalet som metod  och erbjuder färdighetsträning som stöd. Tillsammans med  den enskilde/familjen undersöker vi på vilket sätt man önskar utveckla sina förmågor för att bättre

  • förstå egna känslor
  • minska sin känslomässiga sårbarhet
  • minska sitt känslomässiga lidande.

Vi erbjuder emotionellt fokuserad parterapi (EFT) som är en evidensbaserad (vetenskapligt bevisad) metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen. Doktor Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet i Kanada.

I parterapin sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur vi i en parrelation samspelar med varandra.  När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet, då sker också en förändring. Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande.

IMG_2824

Familjerondellen Diana Alexandroff AB

Familjerådgivare Nacka & Värmdö

socionom , familjeterapeut (EFT-utbildad)    diana@familjerondellen.se
Telefon: 076-2048194

 

 

 


 

 

IMG_2806


Familjerondellen Kerstin Sandström AB

Familjerådgivare Nacka & Värmdö

socionom, leg.psykoterapeut (EFT-utbildad)
kerstin@familjerondellen.se
Telefon: 076-2048194

 

                                                                                             


 

                   IMG_2821
Firma Per Gustafsson,

Familjerådgivare Värmdö

familjeterapeut (EFT-utbildad), handledare
per@familjerondellen.se
Telefon: 076-2048194