Enskilda samtal & familjesamtal

Emotionellt fokuserad terapi -enskilt-par eller familj

Har tystnad och konflikter blivit till ett hinder i Din familj ?

Föräldraskapet är utmanande i olika skeden i familjelivet. Att alla i en familj tillsammans pratar om hur man har det kan vara förlösande och stärka relationerna. Familjeterapeuten är den som ger var och en stöd att undersöka sina egna känslomässiga erfarenheter och sätta ord  på dessa.

Första gången träffas vi tillsammans och planerar för hur vårt samarbete ska se ut. Ska alla träffas på en gång eller ska vi dela på vuxna och barn/tonåringar till att börja med? Det är en fråga att gemensamt börja fundera kring.

Kostnad privat:

Familjesamtal är 90 minuter och kostar 1600 kronor

 Bär du på känslor som hämmar dig i din vardag? 

När Du upplever att oro och ångest försämrar din hälsa kan emotionellt fokuserad terapi (EFT) bidra till ökad förståelse och lugn. Med stöd av din psykoterapeut får du möjlighet att söka efter vad du önskar för egen del. I samtalet uppmuntras du att lyssna till din egen inre röst.  Det terapeutiska samtalet kan beskrivas som ”en möjlighet att bli mer sann mot sig själv”.

Vi träffas en första gång för att prata om vad som bekymrar Dig. Om du därefter känner dig bekväm med din psykoterapeut bestämmer ni hur terapin ska läggas upp, och om du vill involvera eventuell partner, övrig familjemedlem etc. för att stärka din anknytningshistoria

Kostnad privat:

Vuxna 50 minuter 1200 kronor

Vi erbjuder ungdomar 18-27 år subventionerade tidsbegränsade samtal. Önskar du få dessa samtal går det bra att mejla oss på kontakt@familjerondellen.se

Konflikt & försoning

Förändringar innebär osäkerhet och att den stabila grunden rubbas. Det kan visa sig vid:

-Relationsförändringar
-Livsförändringar
-Våldsamt beteende

Människans liv kantas av psykiska kriser, en del hör till det normala i livet, annat kan vara plötsliga och oväntade svåra händelser. Krisreaktionen kan innebära att man tillfälligt förlorar en del av sin förmåga att hantera tillvaron. En konflikt kan lätt spåra ur och våldsamt beteende kan i stunden oavsiktligt följa.

Ett adekvat krisstöd hjälper människor att snabbare hitta tillbaka till sin normala funktionsnivå. Vanligtvis hanteras kriser väl i familjen, arbetsgrupper och bland vänner. I andra fall kan en neutral professionell person vara att rekommendera för de berörda i krisen.

Vi har erfarenhet av familjer som hamnat i långvariga konflikter och som söker stöd och vägledning för att kunna behålla barnens bästa i fokus.

Kostnad:

Samtal 90 minuter 1 600 kronor