Kontakt

Vi som jobbar i familjerondellen
Diana Alexandroff 

socionom & leg. psykoterpeut

EFT-utbildad

diana@familjerondellen.se

Kerstin Sandström 

socionom & leg.psykoterapeut

EFT-utbildad

kerstin@familjerondellen.se

Hugo Waara

socionom och familjeterapeut

hugo@familjerondellen.se

Per Gustafsson

familjepedagog & familjeterapeut

EFT-utbildad

perhgus@bredband.net

När du har kontakt med oss på Familjerondellen med e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Om du har blivit kund hos oss på Familjerondellen kommer din e-postadress , mobilnummer och postadress att sparas. Mobilnummer och e-postadress används för att ta kontakt med dig som kund vid t ex sjukdom. Adressuppgifter för post används endast vid fakturering. När du avslutat dina samtal hos familjerådgivare  kommer din e-postadress och ditt mobilnummer tas bort, senast inom ett halvår. Postadressen och eventuell e-postadress på fakturorna måste lagras i 7 år pga bokföringslagen. Skatteverket kan behöva att granska bokföringen i Familjerondellen. I det fallet kommer de fakturor som som gäller dig som kund vara tillgängliga för Skatteverkets personal.

Ansvarig för personuppgifter är respektive familjerådgivare; Kerstin Sandström, Diana Alexandroff & Per Lithander Gustafsson . Vill du veta mera eller har frågor hur dina personuppgifter hanteras hör av dig på mailen, kontakt@familjerondellen.se , detta gäller också om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.