Om oss


Vi på Familjerondellen har mångårig erfarenhet av att ha arbeta med barn, ungdomar och vuxna i kris. Vi är fyra leg. psykoterapeuter och två familjeterapeuter. Vi har utbildning i sexologi.

Vi omfamnar idén om att en personlig historia/livsberättelse är viktig för att kunna utvecklas. Problem synliggörs i relation till andra och blir begripliga för oss när vi pratar om dem. Vi har samtalet som metod  och erbjuder färdighetsträning som stöd. Tillsammans med  den enskilde/familjen undersöker vi på vilket sätt man önskar utveckla sina förmågor för att bättre

  • förstå egna känslor
  • minska sin känslomässiga sårbarhet
  • minska sitt känslomässiga lidande.

Vi erbjuder emotionellt fokuserad parterapi (EFT-emotionally focused therapy) som är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen.

I parterapin sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur vi i en parrelation samspelar med varandra.  När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet, då sker också en förändring. Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande.


Familjerådgivare
Diana Alexandroff, socionom & leg. psykoterapeut, EFT- utbildad och kurs i sexologi. 

diana@familjerondellen.se
Telefon: 076-204 81 94

Familjerådgivare
Kerstin Sandström, socionom & leg. psykoterapeut, EFT-utbildad och kurs i sexologi.

kerstin@familjerondellen.se
Telefon: 076-204 81 94


Familjerådgivare
Magdalena Morin, beteendevetare & leg. psykoterapeut, EFT -utbildad.

magdalena@familjerondellen.se
Telefon: 076- 204 81 94

Familjerådgivare & familjebehandlare

Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning.

hugo@familjerondellen.se
Telefon: 076- 204 81 94

Familjebehandlare & Familjerådgivare

Ida Olsmeyer, socionom & leg psykoterapeut.

Inriktad på barn och familjer; med samspelsbehandling som stöd.

ida@familjerondellen.se

Familjerådgivare-privat
Per är familjeterapeut, EFT-utbildad, handledare i socialt arbete.

perghus@bredband.net
Telefon: 076-204 81 94

Sagt av våra besökare;

”Tydlig & konkret hjälp. Varje gång kom vi framåt & vi kom väldigt långt”

”Har gjort stor skillnad för oss”

”Hög kompetens, familjärt & mysigt”

”Väldigt bra för att lösa långvariga knutar bakåt i tiden & blicka framåt”

” Har känts bra att prata om de olika saker vi behöver gå vidare med”