Om oss

Kopia av rondell klar 1

Vi som jobbar på Familjerondellen har mångårig erfarenhet av att ha arbeta med barn, ungdomar och vuxna i kris. Vi är utbildade leg.psykoterapeut, familjeterapeuter med vidareutbildning i sexologi.

Vi omfamnar idén om att en personlig historia/livsberättelse är viktig för att kunna utvecklas. Problem synliggörs i relation till andra och blir begripliga för oss när vi pratar om dem. Vi har samtalet som metod  och erbjuder färdighetsträning som stöd. Tillsammans med  den enskilde/familjen undersöker vi på vilket sätt man önskar utveckla sina förmågor för att bättre

  • förstå egna känslor
  • minska sin känslomässiga sårbarhet
  • minska sitt känslomässiga lidande.

Vi erbjuder emotionellt fokuserad parterapi (EFT-emotionally focused therapy) som är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen.

I parterapin sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur vi i en parrelation samspelar med varandra.  När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet, då sker också en förändring. Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande.

Familjerådgivare Nacka & Värmdö
Diana Alexandroff, socionom &  familjeterapeut (EFT-utbildad), kurs i sexologi.   diana@familjerondellen.se
Telefon: 076-2048194


Familjerådgivare Nacka & Värmdö
Kerstin Sandström, socionom &
leg.psykoterapeut (EFT-utbildad), kurs i sexologi.
kerstin@familjerondellen.se Telefon: 076-2048194Familjerådgivare Nacka & Värmdö
Magdalena Morin, beteendevetare &
leg.psykoterapeut (EFT utbildad).

magdalena@familjerondellen.se

Telefon: 076-2048194Familjerådgivare-privat
Per är familjeterapeut (EFT-utbildad), handledare i soc.arbete.
per@familjerondellen.se

Telefon: 076-2048194